رم کروشیال DDR 4 BALLISTIX 8G 3200MHz

1.450.000 تومان

رم کروشیال DDR 4 BALLISTIX 8G 3200MHz رم کروشیال DDR 4 BALLISTIX نسخه اروپایی خریداری شده به صورت مستقیم فاقد…