رم DDR 4 VENGEANCE 8G 3000MHz LPX

1.500.000 تومان
رم DDR 4 VENGEANCE 8G 3000MHz LPX رم DDR 4 VENGEANCE LPX نسخه اروپایی خریداری شده به صورت مستقیم فاقد…